สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้


  1. สามารถตรวจจิตเทพประจำตัวของผู้อื่นผ่านวันเดือนปีเกิด เข้าใจผู้คนถึงระดับจิตใต้สำนึก และสามารถแนะนำให้ผู้อื่นฝึกจิตเทพเพื่อดึงดูดสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริง
  2. สามารถปลุกจิตเทพทั้งสิบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เข้าใจถึงแก่นคุณลักษณะของทั้ง 10 จิตเทพ รู้วิธีเลือกใช้แต่ละจิตเทพอย่างเหมาะสมตามแต่ละโอกาส
  3. สามารถตั้งผังโคจรจิตเทพในแต่ละปี/เดือน/วัน/ยาม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในวิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ยสำหรับใช้พลิกแพลงศาสตร์จิตเทพขั้นสูง
  4. เผยแก่นเทคนิคต่างๆมากมายที่เป็นกุญแจสำคัญสู่การปลุกจิตเทพให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ทุกบทเรียนของเราจะแฝงด้วยข้อคิดต่างๆเพื่อให้คุณเข้าใจในสัจธรรม และมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไป

Choose a Pricing Option